Zapraszamy do zapoznania się z ofertami zamówień publicznych!
Strona główna|              Kontakt  
Menu

» Strona główna
» O nas
» Struktura organizacyjna
» Adresy e-mail

 » Redaktorzy serwisu

Przetargi

» Roboty budowlane
» Usługi
» Dostawy

 

Ogłoszenia o Przetargach na:      USŁUGI

 

01.04.2014 r. - Postępowanie nr 35/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu organizacyjno-użytkowego, programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla remontu i przebudowy budynku magazynowego nr 69 dla potrzeb składu Olsztyn JW. 4226 Warszawa - postępowanie nr 35/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

17.03.2014 r. - Postępowanie nr 29/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowy budynku garażowego dla potrzeb systemu KAKTUS dla Jednostki Wojskowej 5699 Przasnysz - postępowanie nr 29/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

17.03.2014 r. - Postępowanie nr 28/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy budynku koszarowego nr 11 ze zmianą przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb JW. 5699 Przasnysz - postępowanie nr 28/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

17.03.2014 r. - Postępowanie nr 27/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy budynku koszarowego nr 10 ze zmianą przeznaczenia na budynek biurowo-sztabowy dla potrzeb JW. 5699 Przasnysz - postępowanie nr 27/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

13.03.2014 r. - Postępowanie nr 26/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – dostosowania pozycji bojowej do wymagań w związku z rozwinięciem systemu rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych opartych o stację GUNICA w kompleksie wojskowym w Bartoszycach dla potrzeb JW. 3411 Grójec - postępowanie nr 26/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

17.02.2014 r. - Postępowanie nr 21/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy rzutni granatów - Strzelniki dla potrzeb JW. 2098 Bemowo Piskie - postępowanie nr 21/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

13.02.2014 r. - Postępowanie nr 17/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy pomieszczeń nr 8, 9, 10, 11, 12 i 13 w budynku nr 3 na potrzeby pełnienia służby oficera dyżurnego dla potrzeb JW. 2031 Lipowiec -postępowanie nr 17/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

10.02.2014 r. - Postępowanie nr 20/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania infrastruktury dla potrzeb stacji radiolokacyjnej NUR - 15 M w kompleksie wojskowym Kruklanki dla potrzeb JW. 2031 Lipowiec -postępowanie nr 20/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

10.02.2014 r. - Postępowanie nr 19/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - dostosowania infrastruktury stacji paliw do wymogu przepisów technicznych w Składzie Hajnówka dla potrzeb JW. 5338 Białystok - postępowanie nr 19/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

04.02.2014 r. - Postępowanie nr 16/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynków warsztatowych nr 50 i 51 wraz z termomodernizacją oraz rozbudową bazy warsztatowej dla potrzeb JW. 2098 Bemowo Piskie - postępowanie nr 16/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

03.02.2014 r. - Postępowanie nr 15/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy (dostosowania)nasypu, 2 pomieszczeń garażowych w budynku nr 22 do posadowienia stacji radiolokacyjnej NUR - 12 ME dla potrzeb JW. 2031 Lipowiec - postępowanie nr 15/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

23.01.2014 r. - Postępowanie nr 13/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

 Pobór i badanie ścieków z podziałem na II części - postępowanie nr 13/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

21.01.2014 r. - Postępowanie nr 12/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

 Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy zasilania energetycznego kompleksu wojskowego w Mrągowie - postępowanie nr 12/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

16.01.2014 r. - Postępowanie nr 9/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

 Remont łóżek koszarowych uniwersalnych - postępowanie nr 9/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

31.12.2013 r. - Postępowanie nr 7/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy garażu dla 8 pojazdów wielkogabarytowych - specjalistycznych dla potrzeb JW. 2039 Lidzbark Warmiński -   - postępowanie nr 7/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

31.12.2013 r. - Postępowanie nr 6/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynków nr 15, 39 i 41 z przystosowaniem do dynamicznego osuszania - OMD wraz z montażem systemu dla wyrzutni WR 40 LANGUSTA dla potrzeb JW. 2568 Węgorzewo  - postępowanie nr 6/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

20.12.2013 r. - Postępowanie nr 5/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy i termomodernizacji budynków nr 101, 102, 103, 111, 112, 128, 129, 130, 131, 132, 240, 241, 243, 265, 272 w garnizonie Orzysz dla potrzeb JW. 3797 Giżycko - postępowanie nr 5/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

3. Rozstrzygnięcie

 

19.12.2013 r. - Postępowanie nr 3/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla budowy ośrodka szkolenia spadochronowo-desantowego dla potrzeb JW. 2039 Lidzbark Warmiński - postępowanie nr 3/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

17.12.2013 r. - Postępowanie nr 2/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowy budynku nr 15 - hali remontowej pojazdów kołowych dla potrzeb JW. 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 2/U

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 
 
| |