Zapraszamy do zapoznania się z ofertami zamówień publicznych!
Strona główna|        Kontakt  
 
Menu

» Strona główna
» O nas
» Struktura organizacyjna
» Adresy e-mail

 » Redaktorzy serwisu

Przetargi

» Roboty budowlane
» Usługi
» Dostawy
 

 

Ogłoszenia o Przetargach na:      Roboty budowlane

     

16.07.2014 r. Postępowanie nr 39/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa kanalizacji deszczowej Kompleksu Wojskowego w Giżycku wraz
z budową urządzeń podczyszczających i włączeniem do miejskiej sieci oraz
z rozdzieleniem ścieków z myjni samochodowo-czołgowej – postępowanie nr 39/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

 

18.06.2014 r. Postępowanie nr 36/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont wbk 153 Osowiec – postępowanie nr 36/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

04.06.2014 r. Postępowanie nr 34/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa drogi poligonowej pomiędzy Orzyszem a Bemowem Piskim wraz
z wykonaniem przebudowy dojazdu do tarczociągu i wykonaniem drogi szutrowej
z tarczociągu do placu parkingowego przy wieży – postępowanie nr 34/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi, zmiana terminów

4. Uzupełnienie SST

5. Zmiana SIWZ

6. Rozstrzygnięcie

 

29.05.2014 r. Postępowanie nr 33/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa myjni pojazdów kołowo-gąsienicowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową istniejących dróg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3519 Białystok – postępowanie nr 33/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

22.05.2014 r. Postępowanie nr 31/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia kompleksu wraz z budową oświetlenia obwodowego, rurociągu na potrzeby systemu monitoringu oraz przebudowa istniejącej instalacji oświetleniowej w Kruklankach (Brożówce) dla Jednostki Wojskowej 2031 Lipowiec – postępowanie nr 31/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

21.05.2014 r. Postępowanie nr 32/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wykonanie ogrodzenia części kompleksu wraz z wydołowaniem zbiorników MPS oraz przebudową placu postojowego na 10 pojazdów w kompleksie Jednostki Wojskowej 3674 Olsztyn – postępowanie nr 32/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

12.05.2014 r. Postępowanie nr 28/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa kotłowni wraz z podłączeniem instalacji technologicznych w myjni pojazdów kołowych w Jednostce Wojskowej 2098 Bemowo Piskie – postępowanie nr 28/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

09.05.2014 r. Postępowanie nr 29/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlanych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlanej na włączenie KMMW do systemu alarmowego Jednostki Wojskowej wraz budową kanalizacji teletechnicznej i barier mikrofalowych oraz konfiguracją systemu alarmowego i CCTV KMMW z systemem alarmowym Jednostki dla potrzeb JW. 3797 Giżycko – postępowanie nr 29/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

09.05.2014 r. Postępowanie nr 26/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlanych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlanej na konfigurację systemu alarmowego KMMW z systemem alarmowym Jednostki Wojskowej 3519 Białystok – postępowanie nr 26/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

07.05.2014 r. Postępowanie nr 27/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa instalacji osuszania dynamicznego w garażach G-1 i G-2 Jednostka Wojskowa 2980 Braniewo– postępowanie nr 27/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

5. Rozstrzygnięcie 2

 

07.05.2014 r. Postępowanie nr 25/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa stacji paliw dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5338 Białystok– postępowanie nr 25/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

07.05.2014 r. Postępowanie nr 24/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych wraz z przystosowaniem do współpracy z siecią energetyki zawodowej– postępowanie nr 24/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

25.04.2014 r. Postępowanie nr 23/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont i częściowa rozbiórka budynku nr 34 ze zmianą sposobu przeznaczenia wraz z robotami zewnętrznymi na terenie kompleksu wojskowego w Łomży przy
ul. Legionów 133– postępowanie nr 23/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

25.04.2014 r. Postępowanie nr 20/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa systemu grzewczego kompleksu wojskowego w Mrągowie– postępowanie nr 20/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

24.04.2014 r. Postępowanie nr 22/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby kancelarii tajnej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2031 Chruściel– postępowanie nr 22/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

24.04.2014 r. Postępowanie nr 21/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby kancelarii tajnej dla potrzeb JW. 2031 Szypliszki – postępowanie nr 21/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

18.04.2014 r. Postępowanie nr 19/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku nr 87 z dostosowaniem II piętra dla pododdziałowego magazynu w kompleksie Jednostki Wojskowej 3519 w Białymstoku – postępowanie nr 19/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Teletechniczne zestawienie materiałów

5. Rozstrzygnięcie

 

18.04.2014 r. Postępowanie nr 17/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także budowa drogi pożarowej, placu manewrowego wraz z pompownią i zbiornikiem przeciwpożarowym w Jednostce Wojskowej nr 3519 w Białymstoku – postępowanie nr 17/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zmiana SIWZ

4. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminów

5. Rozstrzygnięcie

 

07.04.2014 r. Postępowanie nr 16/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa myjni czołgowo-samochodowej w kompleksie 591 Orzysz – postępowanie nr 16/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

28.03.2014 r. Postępowanie nr 15/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa urządzeń alarmowych zabezpieczenia technicznego pododdziałowych magazynów w budynkach nr 2, 19 i 22 w kompleksie JW. 2980 Braniewo – postępowanie nr 15/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

19.03.2014 r. Postępowanie nr 14/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont budynku magazynowego nr 17/332 w kompleksie wojskowym Skład Materiałowy Szeroki Bór – postępowanie nr 14/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

19.03.2014 r. Postępowanie nr 13/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej kompleksu wojskowego przy ul. Kalinowskiego 1 w Lidzbarku Warmińskim z rozbiórką własnej oczyszczalni i budową przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej  – postępowanie nr 13/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

19.03.2014 r. Postępowanie nr 12/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa instalacji osuszania dynamicznego w garażach G-1 i G-2 Jednostka Wojskowa 2980 Braniewo – postępowanie nr 12/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Unieważnienie

 

14.03.2014 r. Postępowanie nr 11/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa garaży „A”, „B” i „C” w miejsce rozbieranych budynków nr 83, 86, 87, 88 i 94 oraz myjki podwozi pojazdów w kompleksie wojskowym Orzysz dla Jednostki Wojskowej 1460 Orzysz  – postępowanie nr 11/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Tabela Elementów rozliczeniowych (.doc)

5. Rozstrzygnięcie

 

13.03.2014 r. Postępowanie nr 10/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku nr 5 wraz z wykonaniem termomodernizacji i zmianą sposobu użytkowania z internatowego na sztabowo-biurowy w Jednostce Wojskowej 2039 w Lidzbarku Warmińskim  – postępowanie nr 10/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Schematy tablic

5. Tabela Elementów rozliczeniowych (.docx)

6. Rozstrzygnięcie

 

10.03.2014 r. Postępowanie nr 9/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont wbk 532 Braniewo – postępowanie nr 9/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

10.03.2014 r. Postępowanie nr 8/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont wbk 145 Hajnówka – postępowanie nr 8/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

05.03.2014 r. Postępowanie nr 7/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku w zakresie dostosowania części pomieszczeń I piętra budynku biurowo-sztabowego nr 3 na kancelarię Szefa Grupy – oficera ds. bezpieczeństwa i kancelarię kryptograficzną dla potrzeb JW. 3797 Giżycko – postępowanie nr 7/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zmiana SIWZ

4. Rozstrzygnięcie

 

03.03.2014 r. Postępowanie nr 6/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przystosowanie infrastruktury do posadowienia kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych (KMMW) w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 4260 w Elblągu – postępowanie nr 6/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

28.02.2014 r. Postępowanie nr 5/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku magazynowego nr 35 na akumulatorownię wraz ze zmianą przeznaczenia dla potrzeb JW. 2098 Bemowo Piskie – postępowanie nr 5/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Tabela Elementów rozliczeniowych (.docx)

5. Rozstrzygnięcie

 

20.02.2014 r. Postępowanie nr 4/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa części pomieszczeń budynku nr 126 dla potrzeb Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku – postępowanie nr 4/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

18.02.2014 r. Postępowanie nr 3/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa kotłowni gazowej w budynku nr 23 wraz z przyłączem elektroenergetycznym i sieciami c.o. dla potrzeb myjni samochodowej i garażu dla samobieżnej haubicy KRAB na terenie kompleksu JW. 2568 w Węgorzewie – postępowanie nr 3/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 
| |