Zapraszamy do zapoznania się z ofertami zamówień publicznych!
Strona główna|        Kontakt  
 
Menu

» Strona główna
» O nas
» Struktura organizacyjna
» Adresy e-mail

 » Redaktorzy serwisu

Przetargi

» Roboty budowlane
» Usługi
» Dostawy
 

 

Ogłoszenia o Przetargach na:      Roboty budowlane

 

     

07.04.2014 r. Postępowanie nr 16/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa myjni czołgowo-samochodowej w kompleksie 591 Orzysz – postępowanie nr 16/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

 

28.03.2014 r. Postępowanie nr 15/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa urządzeń alarmowych zabezpieczenia technicznego pododdziałowych magazynów w budynkach nr 2, 19 i 22 w kompleksie JW. 2980 Braniewo – postępowanie nr 15/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

 

19.03.2014 r. Postępowanie nr 14/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont budynku magazynowego nr 17/332 w kompleksie wojskowym Skład Materiałowy Szeroki Bór – postępowanie nr 14/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

 

19.03.2014 r. Postępowanie nr 13/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej kompleksu wojskowego przy ul. Kalinowskiego 1 w Lidzbarku Warmińskim z rozbiórką własnej oczyszczalni i budową przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej  – postępowanie nr 13/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

 

19.03.2014 r. Postępowanie nr 12/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa instalacji osuszania dynamicznego w garażach G-1 i G-2 Jednostka Wojskowa 2980 Braniewo – postępowanie nr 12/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Unieważnienie

 

14.03.2014 r. Postępowanie nr 11/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa garaży „A”, „B” i „C” w miejsce rozbieranych budynków nr 83, 86, 87, 88 i 94 oraz myjki podwozi pojazdów w kompleksie wojskowym Orzysz dla Jednostki Wojskowej 1460 Orzysz  – postępowanie nr 11/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Tabela Elementów rozliczeniowych (.doc)

 

13.03.2014 r. Postępowanie nr 10/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku nr 5 wraz z wykonaniem termomodernizacji i zmianą sposobu użytkowania z internatowego na sztabowo-biurowy w Jednostce Wojskowej 2039 w Lidzbarku Warmińskim  – postępowanie nr 10/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Schematy tablic

5. Tabela Elementów rozliczeniowych (.docx)

 

10.03.2014 r. Postępowanie nr 9/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont wbk 532 Braniewo – postępowanie nr 9/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

10.03.2014 r. Postępowanie nr 8/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont wbk 145 Hajnówka – postępowanie nr 8/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

05.03.2014 r. Postępowanie nr 7/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku w zakresie dostosowania części pomieszczeń I piętra budynku biurowo-sztabowego nr 3 na kancelarię Szefa Grupy – oficera ds. bezpieczeństwa i kancelarię kryptograficzną dla potrzeb JW. 3797 Giżycko – postępowanie nr 7/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zmiana SIWZ

4. Rozstrzygnięcie

 

03.03.2014 r. Postępowanie nr 6/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przystosowanie infrastruktury do posadowienia kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych (KMMW) w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 4260 w Elblągu – postępowanie nr 6/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

28.02.2014 r. Postępowanie nr 5/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku magazynowego nr 35 na akumulatorownię wraz ze zmianą przeznaczenia dla potrzeb JW. 2098 Bemowo Piskie – postępowanie nr 5/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Tabela Elementów rozliczeniowych (.docx)

5. Rozstrzygnięcie

 

20.02.2014 r. Postępowanie nr 4/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa części pomieszczeń budynku nr 126 dla potrzeb Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku – postępowanie nr 4/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

18.02.2014 r. Postępowanie nr 3/RB z 2014 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa kotłowni gazowej w budynku nr 23 wraz z przyłączem elektroenergetycznym i sieciami c.o. dla potrzeb myjni samochodowej i garażu dla samobieżnej haubicy KRAB na terenie kompleksu JW. 2568 w Węgorzewie – postępowanie nr 3/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

03.12.2013 r. Postępowanie nr 58/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa części budynku nr 1 dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu - postępowanie nr 58/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

29.11.2013 r. Postępowanie nr 55/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przystosowanie budynku koszarowego nr 8 na potrzeby 24 WOG Giżycko wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową infrastruktury towarzyszącej - postępowanie nr 55/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

27.09.2013 r. Postępowanie nr 44/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Naprawa podsufitki oraz wymiana okien w budynkach nr 9 i 10/328 w JW. 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 44/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

27.09.2013 r. Postępowanie nr 43/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej oraz zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie - postępowanie nr 43/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

20.09.2013 r. Postępowanie nr 42/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wymiana części ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie - postępowanie nr 42/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

30.08.2013 r. Postępowanie nr 41/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wymiana stolarki okiennej i krat w budynkach magazynowych na terenie JW 4226 Skład Hajnówka - postępowanie nr 41/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

23.08.2013 r. Postępowanie nr 40/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Naprawa posadzki w budynku garażowym nr 47 w JW 1248 Morąg - postępowanie nr 40/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

14.08.2013 r. Postępowanie nr 38/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa systemu ciepłowniczego z modernizacją kotłowni, wymianą sieci ciepłowniczych i instalacji w budynkach w zakresie sieci gazowej i przyłączy na terenie kompleksu wojskowego 671 JW. 3797 w Giżycku - postępowanie nr 38/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

07.08.2013 r. Postępowanie nr 37/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Rozbudowa i przebudowa budynku nr 116 kuchni - stołówki z przystosowaniem do wymogów HACCAP w kompleksie nr 715 Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie - postępowanie 37/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

01.08.2013 r. Postępowanie nr 36/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Remont elewacji budynków warsztatowych nr 9, 38, 33 i 39 w Łomży przy ul. Legionów 133 - postępowanie 36/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

31.07.2013 r. Postępowanie nr 33/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa pomieszczeń w budynku hali sportowej nr 6 na terenie JW. 4808 w Gołdapi - postępowanie 33/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

24.07.2013 r. Postępowanie nr 35/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wykonanie robót po uprzednim opracowaniu dokumentacji na wykonanie instalacji dynamicznego osuszania w nowobudowanych garażach G1 i G2 w kompleksie Jednostki Wojskowej 2980 Braniewo - postępowanie 35/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Unieważnienie

 

24.07.2013 r. Postępowanie nr 34/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wykonanie robót po uprzednim opracowaniu dokumentacji na wykonanie kotłowni wraz z podłączeniem instalacji technologicznych w myjni dla pojazdów kołowych w Jednostce Wojskowej 2098 Bemowo Piskie - postępowanie 34/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Unieważnienie

 

10.07.2013 r. Postępowanie nr 32/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa budynku koszarowego nr 31 na potrzeby WKU Suwałki-Etap I. Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z wyposażeniem kwaterunkowym budynku nr 31 oraz budowa drogi dojazdowej, parkingu i ogrodzenia dla potrzeb WKU Suwałki-Etap II - postępowanie 32/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie

 

03.07.2013 r. Postępowanie nr 31/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich i naprawą podłoża w budynku nr 29/326 w JW 1248 Bartoszyce - postępowanie 31/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 

17.01.2013 r. Postępowanie nr 1/RB z 2013 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1,

 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przystosowanie infrastruktury do posadowienia kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych (KMMW) w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 3797 w Giżycku - postępowanie 1/RB

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Rozstrzygnięcie

 
| |